Vesterkirken i Stenum er tilsluttet Det Danske Missionsforbund, et forbund af frie selvstændige menigheder.

Menigheden har rødder tilbage til den åndelige vækkelse i 1850’erne og 1880’erne. På daværende tidspunkt var der ikke en decideret menighed, men man samledes i hjemmene på gårdene omkring Stenum, og der var et løst samarbejde mellem de frie forsamlinger i hele landet; omtalt som Frimissionen.

Den 7. marts 1888 mødtes en række repræsentanter fra de frie menigheder på gården Vanggaard, lige nord for Stenum, og de enedes om principperne for et samarbejde og i juni 1888 blev Det Danske Missionsforbund stiftet i Aalborg.

I dag er der ca. 100 voksne medlemmer i menigheden samt et antal frie tilhængere.

Menighedens daglige liv omfatter børne-, spejder-, teenage- og ungdomsarbejde. Mange af menighedens medlemmer mødes regelmæssigt i husgrupper i hjemmene til studie af Bibelen, bøn, drøftelse af aktuelle emner og et socialt fællesskab.

Den nuværende kirkebygning blev indviet i september 2000 og er finansieret alene ved medlemmernes økonomiske bidrag.

Udover kirkerummet i bygningen, består den af en sportshal, kontorer, børnelokaler og caféområde.

På grund af kirkens fleksibilitet er det muligt at afholde arrangementer, f.eks. koncerter med op til 1200 tilhørere.