Onsdagstræf henvender sig primært til seniorer, men er åben for alle generationer.
Vi starter med socialt fællesskab over en kop kaffe og et stykke kage.
Herefter er der fællessang, hvor flere medvirker med sang og musik.
Der er forskellige indslag med vidnesbyrd og personlige oplevelser fra hverdagen.
Der er altid besøg af en inspirerende forkynder, der taler eller holder foredrag ud fra et relevant emne.

Tid og sted

Onsdag hver anden måned
Kl. 14.30-17.00

Vesterkirkens café-område

Kontakt

Svend Sørensen
Tlf.: 40 46 23 84
Mail: bses@io.dk